Pamela Lönnqvist

IP-lakimies

IP-lakimies Pamela Lönnqvist hoitaa patentteja ja tavaramerkkejä koskevia oikeudenkäyntejä. Hän avustaa tavaramerkkien, mallien, patenttien ja muun aineettoman pääoman suojauksessa eri maissa ja suojajärjestelmissä sekä liikesalaisuuksien hallinnassa. Lisäksi hän laatii lisenssisopimuksia ja muita IPR:iin liittyviä sopimuksia ja käy niihin liittyviä neuvotteluja. Hän neuvoo IP-strategia-asioissa, mm. toiminnanvapausselvitykset (FTO) ja työsuhdekeksintöasiat. Hänen alaansa ovat etenkin biokemian, kemian, lääketieteen ja diagnostiikan IPR-asiat, sisältäen lääkeaineiden lisäsuojatodistukset (SPC). Aiemmin hän on toiminut avustavana lakimiehenä lääkepatenttioikeudenkäynneissä ja harjoittelijana opintojensa aikana sekä IP Specialistina patentti- ja tavaramerkkiasioissa. Hän on Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) auktorisoima tavaramerkki- ja mallioikeusasiamies, Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteröimä tavaramerkki- ja mallioikeusasiamies sekä Suomessa auktorisoitu oikeudenkäyntiavustaja. Bocolainen vuodesta 1997.

Merellä on virkistävä vaikutus. Kävelen usein töihin rantoja pitkin. Auringon paiste ja raikas merituuli piristävät mieltä.

Koulutus

  • OTM, VTK
  • Kielitaito: ruotsi, suomi, englanti, ranska, saksa
  • Aktiviteetit: Suomen AIPPI ry:n rahastonhoitaja (2017-), INTA, Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry, Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry, Muotioikeuden yhdistys ry, It-oikeuden yhdistys ry, Juridiska Föreningen i Finland – Suomen Lainopillinen Yhdistys ry, musiikki, laulu, taide, käytännöllinen filosofia, uinti

Asiantuntijat

Tarjoamme henkilökohtaista, luottamuksellista ja joustavaa palvelua

Peter Åkerlund

IP-lakimies, osakas

Laura Roselius

IP-lakimies, osakas

Elina Heikkilä

IP-lakimies, osakas

Pamela Lönnqvist

IP-lakimies